LỄ PHỤC TIẾN SĨ

banner
HOT

Áo tốt nghiệp tiến sĩ LPTS001

Giá : Liên hệ

Lễ phục tiến sĩ là trang phục tốt nghiệp dành cho cấp bậc tiến sĩ. Lễ phục tiến sĩ gồm 3 phần là áo (gown), khăn choàng (hood) và mũ (tam). Quy cách áo tiến sĩ được quy định tỉ mỉ. Áo thường được may bằng chất liệu cao cấp, sang trọng. Màu sắc tuỳ theo màu đặc trưng của trường.

HOT

Áo tốt nghiệp tiến sĩ LPTS005

Giá : Liên hệ

Lễ phục tiến sĩ là trang phục nhận bằng tiến sĩ. Đây là trang phục quy định theo chuẩn Quốc tế gồm các đặc trưng sau: Áo (gown) dài dáng thụng có xếp ly, có nhún và độ rủ, tạo dáng uy nghi, trịnh trọng, trên mỗi tay áo có 3 vạch kẻ là đặc trưng nhận diện trang phục tiến sĩ. Khăn càn khôn (hood) có phối màu theo màu đặc trưng của trường và quy định ngành học. Mũ tiến sĩ (cap) có 5 cạnh.

HOT

Lễ phục tiến sĩ LPTS004

Giá : Liên hệ

Áo tốt nghiệp tiến sĩ là trang phục nhận bằng tiến sĩ. Đây là trang phục quy định theo chuẩn Quốc tế gồm các đặc trưng sau: Áo (gown) dài dáng thụng có xếp ly, có nhún và độ rủ, tạo dáng uy nghi, trịnh trọng. Trên mỗi tay áo có 3 vạch kẻ, đây là đặc trưng nhận diện trang phục tiến sĩ. Khăn càn khôn (hood) có phối màu theo màu đặc trưng của trường và quy định ngành học. Mũ tiến sĩ (cap) có 4 cạnh.

HOT

Lễ phục tốt nghiệp tiến sĩ LPTS003

Giá : Liên hệ

Lễ phục tiến sĩ là trang phục nhận bằng tiến sĩ. Đây là trang phục quy định theo chuẩn Quốc tế gồm các đặc trưng sau: Áo (gown) dài dáng thụng có xếp ly, có nhún và độ rủ, tạo dáng uy nghi, trịnh trọng. Trên mỗi tay áo có 3 vạch kẻ là đặc trưng nhận diện trang phục tiến sĩ. Mũ tiến sĩ (cap) có 4 cạnh.

HOT

Lễ phục tiến sĩ LPTS002

Giá : Liên hệ

Lễ phục tiến sĩ là trang phục nhận bằng tiến sĩ. Đây là trang phục quy định theo chuẩn Quốc tế gồm các đặc trưng sau: Áo (gown) dài dáng thụng có xếp ly, có nhún và độ rủ, tạo dáng uy nghi, trịnh trọng. Trên mỗi tay áo có 3 vạch kẻ . Đây là đặc trưng nhận diện trang phục tiến sĩ. Khăn càn khôn (hood) có phối màu theo màu đặc trưng của trường và quy định ngành học. Mũ tiến sĩ (cap) có 5 cạnh.

HOT

Lễ phục tốt nghiệp tiến sĩ LPTS006

Giá : Liên hệ

Lễ phục tiến sĩ là trang phục nhận bằng tiến sĩ. Đây là trang phục quy định theo chuẩn Quốc tế gồm các đặc trưng sau: Áo (gown) dài dáng thụng có xếp ly, có nhún và độ rủ, tạo dáng uy nghi, trịnh trọng, trên mỗi tay áo có 3 vạch kẻ. Đây là đặc trưng nhận diện trang phục tiến sĩ. Khăn càn khôn (hood) có phối màu theo màu đặc trưng của trường và quy định ngành học. Mũ tiến sĩ (cap) có 5 cạnh.