Áo cử nhân

banner
HOT

Áo cử nhân đại học CNSV025

Giá : Liên hệ

Áo cử nhân đại học là trang phục tốt nghiệp dành cho cử nhân sinh viên. Áo gồm 2 thành phần. Áo (gown), và mũ (cap). Áo may dáng thụng, có xếp ly tạo độ nhún và độ rủ. Mũ cùng màu với áo, có chun để phù hợp vòng đầu người mặc.

HOT

Áo cử nhân sinh viên CNSV026

Giá : Liên hệ

Áo cử nhân sinh viên là trang phục tốt nghiệp dành cho cử nhân. Mẫu may theo quy chuẩn Quốc tế. Áo gồm 3 thành phần. Áo (gown), khăn càn khôn (hood) và mũ (cap). Áo may dáng thụng, có xếp ly tạo độ nhún và độ rủ. Khăn càn khôn có màu sắc theo đặc trưng của trường và của cấp học. Mũ cùng màu với áo, có chun để phù hợp vòng đầu người mặc.

HOT

Áo cử nhân cấp 2 CNC2 004

Giá : Liên hệ

Áo tốt nghiệp cấp 2 là trang phục tốt nghiệp dành học sinh cấp 2 hay phổ thông cơ sở. Áo gồm 2 thành phần. Áo (gown), và mũ (cap). Áo may dáng thụng, tạo độ nhún và độ rủ. Mũ cùng màu với áo, có chun để phù hợp vòng đầu người mặc.

HOT

Áo cử nhân cấp 2 CNC2 001

Giá : Liên hệ

Áo cử nhân cấp 2  là trang phục tốt nghiệp dành học sinh cấp 2 hay phổ thông cơ sở. Áo gồm 2 thành phần. Áo (gown), và mũ (cap), khăn càn khôn (hood). Áo may dáng thụng, tạo độ nhún và độ rủ. Mũ cùng màu với áo, có chun để phù hợp vòng đầu người mặc.

HOT

Áo cử nhân cấp 2 CNC2 003

Giá : Liên hệ

Áo tốt nghiệp cấp 2 hay áo cử nhân PTCS là áo tốt nghiệp dành cho tốt nghiệp cấp 2. Áo tốt nghiệp cấp 2 gồm áo và mũ. Áo dáng thụng, dài, rủ có phối ở nẹp và cổ.

HOT

Áo cử nhân cấp 2 CNC2 002

Giá : Liên hệ

Áo cử nhân cấp 2 hay áo cử nhân PTCS là áo tốt nghiệp dành cho tốt nghiệp cấp 2. Áo tốt nghiệp cấp 2 gồm áo và mũ. Áo dáng thụng, dài, rủ có phối ở nẹp và cổ.

HOT

Áo tốt nghiệp tiến sĩ LPTS001

Giá : Liên hệ

Lễ phục tiến sĩ là trang phục tốt nghiệp dành cho cấp bậc tiến sĩ. Lễ phục tiến sĩ gồm 3 phần là áo (gown), khăn choàng (hood) và mũ (tam). Quy cách áo tiến sĩ được quy định tỉ mỉ. Áo thường được may bằng chất liệu cao cấp, sang trọng. Màu sắc tuỳ theo màu đặc trưng của trường.

HOT

Áo tốt nghiệp tiến sĩ LPTS005

Giá : Liên hệ

Lễ phục tiến sĩ là trang phục nhận bằng tiến sĩ. Đây là trang phục quy định theo chuẩn Quốc tế gồm các đặc trưng sau: Áo (gown) dài dáng thụng có xếp ly, có nhún và độ rủ, tạo dáng uy nghi, trịnh trọng, trên mỗi tay áo có 3 vạch kẻ là đặc trưng nhận diện trang phục tiến sĩ. Khăn càn khôn (hood) có phối màu theo màu đặc trưng của trường và quy định ngành học. Mũ tiến sĩ (cap) có 5 cạnh.

HOT

Lễ phục tiến sĩ LPTS004

Giá : Liên hệ

Áo tốt nghiệp tiến sĩ là trang phục nhận bằng tiến sĩ. Đây là trang phục quy định theo chuẩn Quốc tế gồm các đặc trưng sau: Áo (gown) dài dáng thụng có xếp ly, có nhún và độ rủ, tạo dáng uy nghi, trịnh trọng. Trên mỗi tay áo có 3 vạch kẻ, đây là đặc trưng nhận diện trang phục tiến sĩ. Khăn càn khôn (hood) có phối màu theo màu đặc trưng của trường và quy định ngành học. Mũ tiến sĩ (cap) có 4 cạnh.

HOT

Lễ phục tốt nghiệp tiến sĩ LPTS003

Giá : Liên hệ

Lễ phục tiến sĩ là trang phục nhận bằng tiến sĩ. Đây là trang phục quy định theo chuẩn Quốc tế gồm các đặc trưng sau: Áo (gown) dài dáng thụng có xếp ly, có nhún và độ rủ, tạo dáng uy nghi, trịnh trọng. Trên mỗi tay áo có 3 vạch kẻ là đặc trưng nhận diện trang phục tiến sĩ. Mũ tiến sĩ (cap) có 4 cạnh.

HOT

Lễ phục tiến sĩ LPTS002

Giá : Liên hệ

Lễ phục tiến sĩ là trang phục nhận bằng tiến sĩ. Đây là trang phục quy định theo chuẩn Quốc tế gồm các đặc trưng sau: Áo (gown) dài dáng thụng có xếp ly, có nhún và độ rủ, tạo dáng uy nghi, trịnh trọng. Trên mỗi tay áo có 3 vạch kẻ . Đây là đặc trưng nhận diện trang phục tiến sĩ. Khăn càn khôn (hood) có phối màu theo màu đặc trưng của trường và quy định ngành học. Mũ tiến sĩ (cap) có 5 cạnh.

HOT

Lễ phục tốt nghiệp tiến sĩ LPTS006

Giá : Liên hệ

Lễ phục tiến sĩ là trang phục nhận bằng tiến sĩ. Đây là trang phục quy định theo chuẩn Quốc tế gồm các đặc trưng sau: Áo (gown) dài dáng thụng có xếp ly, có nhún và độ rủ, tạo dáng uy nghi, trịnh trọng, trên mỗi tay áo có 3 vạch kẻ. Đây là đặc trưng nhận diện trang phục tiến sĩ. Khăn càn khôn (hood) có phối màu theo màu đặc trưng của trường và quy định ngành học. Mũ tiến sĩ (cap) có 5 cạnh.