LỄ PHỤC TRAO BẰNG

banner
HOT

Lễ phục phát bằng tại Hà Nội

Giá : Liên hệ

Lễ phục trao bằng là trang phục tốt nghiệp được mặc bởi người trao, thường là hiệu trưởng, hiệu phó

Áo trao bằng gồm 2 phần là áo ( gown), và mũ ( tam) và khăn càn khôn ( hood)

 Quy cách áo trao bằng được quy định tỉ mỉ. Áo thường được may bằng chất liệu cao cấp, sang trọng. Màu sắc chủ đạo thường là màu đỏ ( đô)

HOT

Lễ phục trao bằng tại Hà Nội

Giá : Liên hệ

Lễ phục trao bằng là trang phục tốt nghiệp được mặc bởi người trao, thường là hiệu trưởng, hiệu phó

Áo trao bằng gồm 2 phần là áo ( gown), và mũ ( tam) và khăn càn khôn ( hood)

 Quy cách áo trao bằng được quy định tỉ mỉ. Áo thường được may bằng chất liệu cao cấp, sang trọng. Màu sắc chủ đạo thường là màu đỏ ( đô)

 

HOT

Áo hiệu trưởng phát bằng

Giá : Liên hệ

Lễ phục trao bằng là trang phục tốt nghiệp được mặc bởi người trao, thường là hiệu trưởng, hiệu phó

Áo trao bằng gồm 2 phần là áo ( gown), và mũ ( tam) và khăn càn khôn ( hood)

 Quy cách áo trao bằng được quy định tỉ mỉ. Áo thường được may bằng chất liệu cao cấp, sang trọng. Màu sắc chủ đạo thường là màu đỏ ( đô)

HOT

Áo hiệu trưởng trao bằng

Giá : Liên hệ

Lễ phục phát bằng là trang phục tốt nghiệp được mặc bởi người trao, thường là hiệu trưởng, hiệu phó

Áo trao bằng gồm 2 phần là áo ( gown), và mũ ( tam) và khăn càn khôn ( hood)

 Quy cách áo trao bằng được quy định tỉ mỉ. Áo thường được may bằng chất liệu cao cấp, sang trọng. Màu sắc chủ đạo thường là màu đỏ ( đô)

HOT

Áo phát bằng

Giá : Liên hệ

Lễ phục phát bằng là trang phục tốt nghiệp được mặc bởi người trao, thường là hiệu trưởng, hiệu phó

Áo trao bằng gồm 2 phần là áo ( gown), và mũ ( tam). Quy cách áo trao bằng được quy định tỉ mỉ. Áo thường được may bằng chất liệu cao cấp, sang trọng. Màu sắc chủ đạo thường là màu đỏ ( đô)

HOT

Áo trao bằng

Giá : Liên hệ

Lễ phục trao bằng là trang phục tốt nghiệp được mặc bởi người trao, thường là hiệu trưởng, hiệu phó

Áo trao bằng gồm 2 phần là áo ( gown), và mũ ( tam). Quy cách áo trao bằng được quy định tỉ mỉ. Áo thường được may bằng chất liệu cao cấp, sang trọng. Màu sắc chủ đạo thường là màu đỏ ( đô)

HOT

Lễ phục phát bằng

Giá : Liên hệ

Lễ phục trao bằng là trang phục tốt nghiệp được mặc bởi người trao, thường là hiệu trưởng, hiệu phó

Áo trao bằng gồm 2 phần là áo ( gown), và mũ ( tam). Quy cách áo trao bằng được quy định tỉ mỉ. Áo thường được may bằng chất liệu cao cấp, sang trọng. Màu sắc chủ đạo thường là màu đỏ ( đô)

HOT

Lễ phục trao bằng

Giá : Liên hệ

Lễ phục trao bằng là trang phục tốt nghiệp được mặc bởi người trao, thường là hiệu trưởng, hiệu phó

Áo trao bằng thường gồm 3 phần là áo ( gown), khăn choàng ( hood) và mũ ( tam). Quy cách áo trao bằng được quy định tỉ mỉ. Áo thường được may bằng chất liệu cao cấp, sang trọng. Màu sắc tuỳ theo màu đặc trưng của trường.