ÁO CỬ NHÂN CẤP 2

banner
HOT

Áo cử nhân cấp 2 CNC2 004

Giá : Liên hệ

Áo tốt nghiệp cấp 2 là trang phục tốt nghiệp dành học sinh cấp 2 hay phổ thông cơ sở. Áo gồm 2 thành phần. Áo (gown), và mũ (cap). Áo may dáng thụng, tạo độ nhún và độ rủ. Mũ cùng màu với áo, có chun để phù hợp vòng đầu người mặc.

HOT

Áo cử nhân cấp 2 CNC2 001

Giá : Liên hệ

Áo cử nhân cấp 2  là trang phục tốt nghiệp dành học sinh cấp 2 hay phổ thông cơ sở. Áo gồm 2 thành phần. Áo (gown), và mũ (cap), khăn càn khôn (hood). Áo may dáng thụng, tạo độ nhún và độ rủ. Mũ cùng màu với áo, có chun để phù hợp vòng đầu người mặc.

HOT

Áo cử nhân cấp 2 CNC2 003

Giá : Liên hệ

Áo tốt nghiệp cấp 2 hay áo cử nhân PTCS là áo tốt nghiệp dành cho tốt nghiệp cấp 2. Áo tốt nghiệp cấp 2 gồm áo và mũ. Áo dáng thụng, dài, rủ có phối ở nẹp và cổ.

HOT

Áo cử nhân cấp 2 CNC2 002

Giá : Liên hệ

Áo cử nhân cấp 2 hay áo cử nhân PTCS là áo tốt nghiệp dành cho tốt nghiệp cấp 2. Áo tốt nghiệp cấp 2 gồm áo và mũ. Áo dáng thụng, dài, rủ có phối ở nẹp và cổ.